ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399

سيد جعفر عليزاده دربندي

مدير خطوط لوله

احمد بهفرد

مدير مخابرات

كامبيز باغبان

سرپرست منابع انساني

ابوالقاسم زماني

مديريت كالا

احمد مدني پور

مدير مالي

هادي شيخ مقدس

مدير مهندسي و طرحها

طاهر عبدي

سرپرست مديريت برنامه ريزي

حسين حيدري

رئيس حسابرسي داخلي

محمد مهدي اسدي اميرابادي

رييس امور حقوقي و پيمانها

يوسف مياح

رييس حراست

اسداله كلانتر

رئیس پژوهش و فناوری

سيامك سيف

رئیس بازرسي فني

محمد مذهب جعفری

مدير منطقه خوزستان

سلمان خزايي

مدیر منطقه لرستان

سید حمید حسيني

مدير منطقه مركزي

امين گنجي

مدیر منطقه فارس

رضا جبارزاده

مدير منطقه شمالشرق

سیاوش اورنگی

مدیر منطقه اصفهان

مصطفی سلطانی

مدیر منطقه شمالغرب

مجتبی بشارتیان

مدیر منطقه تهران

مهرداد حقیقیان

مدير منطقه غرب

محمد قرباني پور

مدير منطقه جنوبشرق

ارسلان رحيمي

مدير منطقه شمال

علیرضا پسرزاده عطار

مدير منطقه خلیج فارس

سيد عزت اله ميرحسيني

رئيس روابط عمومي

علی احمدی پور

معاون عملیات مدیر خطوط لوله

محمد جعفر کوچکی

معاونت فنی خطوط لوله