پنجشنبه 08 خرداد 1399

حسين حيدري

رئيس حسابرسي داخلي
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1343
  • محل تولد :اصفهان / دستجرد
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

معاون حراست شركت
رئيس تدوين و مقررات شركت
رئيس حسابرسي داخلي شركت
فرمانده حوزه مقاومت بسيج شركت

سوابق تحصیلی

فوق ليسانس علوم اجتماعي – جامعه شناسي