پنجشنبه 08 خرداد 1399

محمدرضا تقوايي

رئيس HSE و پدافند غيرعامل و مديريت بحران
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1350
  • محل تولد :اميديه
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

مسئول عمليات نفت خام
مسئول عمليات گل پل
كارمند ارشد عمليات
كارمند نوبت كار و بودجه و آموزش

سوابق تحصیلی

ليسانس مهندسي بهداشت حرفه اي