پنجشنبه 08 خرداد 1399

يوسف مياح

رييس حراست
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1341
  • محل تولد :اهواز
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

رئيس حراست شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق تحصیلی

كارشناس ارشد مديريت اجرايي- گرايش استراتژيك