پنجشنبه 08 خرداد 1399

سید منصور احمدی فروشانی

رئیس پژوهش و فناوری
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1343
  • محل تولد :آبادان
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

کارشناس تعمیرات: برنامه ریزی تعمیرات پالایشگاه اصفهان
رئیس تعمیرات پیشگیرانه ماشین آلات
کارشناس برنامه ریزی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
کارشناس ارشد انرژی

سوابق تحصیلی

فوق ليسانس سنجش از راه دور