پنجشنبه 08 خرداد 1399

سيامك سيف

رئیس بازرسي فني
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1341
  • محل تولد : تهران
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :61630414
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

رئیس خدمات مهندسی خوردگی

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی متالوژی