ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398

حميدرضا كيهانپور

مدير منطقه خوزستان
  • محل خدمت : خوزستان
  • سال تولد :1349
  • محل تولد :دزفول
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

سوابق در صنعت نفت:
تكنسين ارشد ابزار دقيق
رييس مركز انتقال نفت شهيد زنگنه (سبزاب)
رييس ناحيه فني ابادان
معاون فني منطقه خوزستان
سوابق خارج از صنعت نفت:
شركت مخابرات

سوابق تحصیلی

مهندسی الكترونيك