ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398

سلمان خزايي

سرپرست منطقه لرستان
  • محل خدمت : لرستان
  • سال تولد :-
  • محل تولد :-
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

بیش از 25 سال سابقه خدمت در صنعت نفت
معاون عملیاتی منطقه مرکزی