پنجشنبه 08 خرداد 1399

سید حمید حسيني

مدير منطقه مركزي
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1347
  • محل تولد :دورود
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :90000
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

کارشناس ارشد مهندسی تعمیرات شرکت نفت و گاز کارون تا سال 90
مدیر منطقه مرکزی سالهای 90 تا 95
مدیر منطقه شمال سالهای 95 تا 97
مدیر منطقه مرکزی از سال 95 تاکنون

سوابق تحصیلی

لیسانس مکانیک سیالات