پنجشنبه 08 خرداد 1399

امين گنجي

مدیر منطقه فارس
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :-
  • محل تولد :-
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

متصدی محاسبات خطوط لوله و فرآورده
کارشناس محاسبات خطوط لوله و فرآورده
ریاست مرکز انتقال نفت شهید زنگنه
معاونت عملیاتی منطقه خوزستان

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی مکانیک