ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398

مصطفی سلطانی

سرپرست منطقه شمالغرب
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1344
  • محل تولد :اراك
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

رئيس واحد هاي كاتاليستي پالايشگاه شازند مركزي
رئيس پالايش شازند مركزي
مدير عمليات پالايشگاه شيراز
مدير عمليات پالايشگاه اراك
رئيس بهره برداري پالايشگاه اراك
مدير عامل پالايشگاه آناهيتا شيراز
مدير پخش فراورده هاي نفتي استان مركزي
مدير عمليات پالايشگاه اراك
مديرعامل پالايش نفت اراك