پنجشنبه 08 خرداد 1399

مهرداد حقیقیان

مدير منطقه غرب
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1350
  • محل تولد :صحنه
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

تکنسین واحد تعمیرات خط منطقه لرستان از سال 1375
مهندس واحد تعمیرات خط منطقه لرستان از سال 1381
مهندس ارشد واحد تعمیرات خط منطقه لرستان از سال 1386
رئیس واحد تعمیرات خط منطقه لرستان از سال 1388
معاون فنی منطقه خلیج فارس از سال 1394
مدیر منطقه غرب از سال 1395

سوابق تحصیلی

مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد خرم آباد