ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398

محمد قرباني پور

مدير منطقه جنوبشرق
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1347
  • محل تولد :-
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

پالایشگاه بندرعباس
بازرسی فنی منطقه جنوبشرق
معاون عملیاتی و فنی منطقه جنوبشرق

سوابق تحصیلی

مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت اهواز