پنجشنبه 08 خرداد 1399

علیرضا پسرزاده عطار

مدير منطقه خلیج فارس
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1343
  • محل تولد :اهواز
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

رئیس مخابرات منطقه شمالغرب – زنجان
رئیس مخابرات پالایشگاه و منطقه اصفهان
معاون مخابرات منطقه اصفهان
مدیر منطقه لرستان

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی برق