پنجشنبه 08 خرداد 1399

سيد جعفر عليزاده دربندي

مدير خطوط لوله
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1342
  • محل تولد :مشهد
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :61630010
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی مکانیک