ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398

كامبيز باغبان

سرپرست منابع انساني
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :-
  • محل تولد :-
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق تحصیلی

.