پنجشنبه 08 خرداد 1399

ابوالقاسم زماني

مديريت كالا
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1343
  • محل تولد :كرج
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

1364 استخدام نفت ـ شرکت کالا نفت
1380 رئیس تدارکات شرکت نفت خزر
1393 رئیس سفارشات و تدارکات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس