ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399

مهار آتش مهيب در روستاي مروك: همه با هم و برای هم

  • 19 دی 1391
  • 14:54
  • 78 دیدگاه
  • 8452 بازدید
  • Article Rating
ارسال به تلگرام

مهار آتش مهيب در روستاي مروك: همه با هم و برای هم

در مدت زماني كمتر از سي دقيقه به محل ولو دو تايي حسين آباد در كيلومتر 424 رسيديم . براي جلوگيري از حركت مواد به سمت پارگي ايجاد شده تصميم گرفتيم مسير قبل از پارگي را مسدود كنيم تا ابعاد حادثه محدود شود. ولوها كه در آنجا بسته شد بلافاصله به سمت ولوهاي روستاي گوشه در كيلومترِ 424 حركت كرديم.

 

مهار آتش مهيب در روستاي مروك: همه با هم و برای هم

نوشته: محمد حسن لطف زمان

 

سال 84 رئيس "تلمبه خانه رازان " بودم- تلمبه خانه ای كه امروز به "مركز انتقال رازان" شهرت دارد. نیمه شبی، حدود ساعت سه و نيم صبح، پيش از آن که مهر زرين، سوار بر گردونه طلايي خود چهره بنماید، در منزل استراحت می کردم که ناگهان صدای زنگ تلفن مرا از جای پراند. كاركنان شيفت بودند که از تركيدگي خط 16 اينچ خبر می دادند اما هنوز مسير دقيق تركيدگي مشخص نبود.

سریع آماده شدم و به همراه راننده رهسپار شدیم. می رفتیم درحالیکه نمی دانستیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. با نترل ، رئيس منطقه و كنترل مركزي تماس گرفتم. حادثه در روستاي مروك روي داده بود و به خاطر تغييرات به وجود آمده در فشار، احتمال پارگي خط دور از انتظار نبود. هنوز نمی دانستیم چرا چنین شده است؟

در مدت زماني كمتر از سي دقيقه به محل ولو دو تايي حسين آباد در كيلومتر 424 رسيديم . براي جلوگيري از حركت مواد به سمت پارگي ايجاد شده تصميم گرفتيم مسير قبل از پارگي را مسدود كنيم تا ابعاد حادثه محدود شود. ولوها كه در آنجا بسته شد بلافاصله به سمت ولوهاي روستاي گوشه در كيلومترِ 424 حركت كرديم. حين حركت، اطلاع رساني نسبت به بستن ولوها نيز انجام شد . از آنجایی که ولوهاي روستاي گوشه بعد از روستاي مروك قرار داشت باید براي بستن آنها از روستاي مروك عبور می کردیم. به حوالی روستا که رسیدیم، شراره هاي آتش را ديديم كه زبانه می کشید و دامن می گستراند.

به واسطه نشت بنزين و پراكندگي آن در محوطه و كوچه هاي روستا دامنه آتش سوزي به خانه ها و منازل نيز سرايت كرده و وضعيت بسيار بد و اسفناكي را ايجاد كرده بود . با توجه به ويژگي سريع اشتعال بنزين و گستردگي آتش سوزي خسارتهاي زيادي ايجاد شده بود . خطر، جان اهالي روستا را تهديد مي كرد ؛ لذا فرصت را از دست نداده با مدير منطقه تماس گرفته و شرح ماجرا را بازگو كردم و گفتم :

-امكان تردد ما به آن طرف روستا براي بستن ولوهاي روستاي گوشه ميسر نيست. گستره آتش سوزي هم زياد است و تعدادي از خانه ها در آتش سوخته اند و اهالي به خاطر از بين رفتن منازل ، دامها و برخي ادوات كشاورزي خود ناراحت و عصبي هستند از دست دادن زمان ممكن است باعث ايجاد حوادث مرگباري ببندند .

مدير منطقه گفت :

-رئيس تلمبه خانه در حال رسيدن به آن مسير است و تا چند دقيقه ي ديگر با وسايل و تجهيزات مورد نياز به محل خواهند رسيد .

 تا رسیدن نیروها ديگر كاري از ما ساخته نبود. صداي فرياد و شيون از هر طرف به گوش مي رسيد . روستاییان درپی کشته شدن سه تن از اقوام خود در اين حادثه بسیار ناراحت و آشفته بودند تا جایی که نزدیک بود با نیروهای ما درگیر شوند. برخي هم در حال خاموش كردن منازل و خارج ساختن باقيمانده ی وسايل زندگي خود از دل آتش بودند .

به ميان مردم رفتم و سعی کردم آنان را به آرامش دعوت کنم . سخن گفتن با آنها در آن اوضاع و احوال دشوار بود. وضعيت روحي آنها را درك مي كردم.

15 دقيقه بعد، نيروهاي آتش نشاني از درود - نزديك ترين شهر به روستاي مروك- به محل حادثه رسیدند. 40 دقيقه بعد از آن هم نيروهای مراكز انتقال رازان آمدند و همگی با تمام قوا به مقابله با آتش پرداختند. حتي اهالي روستا نيز به کمک نيروهاي ما شتافتند . پس از چهار ساعت تلاش بی وقفه، بالاخره آتش مهار شد.

بعد از مهار آتش سوزي، علت پارگي خط هم مشخص گرديد . اجراي فاضلاب به روستا و حفر زمين، بدون اطلاع كارشناسان اين شركت انجام شده بود. طی کار، خط لوله توسط ناخن بيل مكانيكي شركت حفار دچار خراشيدگي شده بود و همين امر پارگي و نشت مواد را به دنبال داشت. 

مركز انتقال رازان نقشي در پیدایش اين حادثه نداشت و خسارتهاي وارد شده به اهالي روستا نيز از محل اعتبارات پرداخت گرديد . آنچه همه را متأثر کرد از دست دادن تعدادی از هموطنان در این حادثه بود. با این حال، هم ما و هم اهالی روستا یک همکاری چند ساعته و طاقت فرسا را با هم تجربه کردیم. همه با هم و برای هم.

امتیاز به خبر :