پنجشنبه 19 تیر 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000033 )

 • 17 تیر 1399
 • 56
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000033 ) (  شماره مجوز  1764  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب كاركنان مركز م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000039 )

 • 17 تیر 1399
 • 47
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000039 ) (  شماره مجوز  1702  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خدمات نگهب...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000039 )

 • 16 تیر 1399
 • 71
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000039 ) (  شماره مجوز  1702  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خدمات نگهب...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000024 )

 • 11 تیر 1399
 • 165
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000024 ) (  شماره مجوز  1682  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خدمات...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000031 )

 • 08 تیر 1399
 • 154
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000031 ) (  شماره مجوز  1612  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب كاركنان مركز منطقه و م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000034 )

 • 08 تیر 1399
 • 137
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000034 ) (  شماره مجوز  1589  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : احداث ديوار پيراموني مركز ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000025 )

 • 08 تیر 1399
 • 121
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  (2099001105000025 ) (  شماره مجوز  1588  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : تنظيفات و باغباني و مهماند...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي (2099001105000030)

 • 04 تیر 1399
 • 247
 • 0
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي (2099001105000030) (  شماره مجوز  1545  .  1399 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات ن...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000024 )

 • 26 خرداد 1399
 • 320
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000024 ) (  شماره مجوز  1373  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خدمات فني من...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000012 )

 • 07 خرداد 1399
 • 472
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000012 ) ( شماره مجوز  872  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه: تعويض 5000 متر خط لوله "16 نظاميه ...
صفحه 1 از 162ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها