جمعه 22 آذر 1398

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (شماره مناقصه 2098001105000011)

 • 20 آذر 1398
 • 77
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (شماره مناقصه 2098001105000011) (  شماره مجوز  5698  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار :  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - مديريت مه...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000003)

 • 20 آذر 1398
 • 46
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000003) (  شماره مجوز  5693  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناقصه : ايمن سازي مسير خ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000008 )

 • 20 آذر 1398
 • 43
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000008 ) (  شماره مجوز  5678  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناقصه : ايمن سازي مسير...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000004 )

 • 19 آذر 1398
 • 71
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000004 ) (  شماره مجوز  5663  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه : مقاوم سازي مسير...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000007 )

 • 19 آذر 1398
 • 65
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000007 ) (  شماره مجوز  5649  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناقصه : ديوار كشي پيرا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000009 )

 • 19 آذر 1398
 • 80
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  ( 2098001105000009 ) (  شماره مجوز  5670  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالغرب موضوع مناقصه :  ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000005)

 • 18 آذر 1398
 • 71
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000005) (  شماره مجوز  5608  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالشرق موضوع مناقصه : اجراي سيستم اط...

آگهي مزايده عمومي (2098001105000001 )

 • 17 آذر 1398
 • 71
 • 0
آگهي مزايده عمومي (2098001105000001 ) (  شماره مجوز  5516  .  1398  ) نوبت اول/دوم   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد تعداد 2 دستگاه آپارتمان واقع در تهران – پاسداران بوستان ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره (35/1450/98)

 • 11 آبان 1398
 • 572
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره (35/1450/98)  ( شماره مجوز  4802  .  1398  ) نوبت اول/ نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالشرق موضوع مناقصه: پيمان...

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2778/130/98 )

 • 11 آبان 1398
 • 357
 • 0
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2778/130/98 ) ( شماره مجوز 4770 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كالا ، به...
صفحه 1 از 154ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها