جمعه 01 شهریور 1398

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2752/350/98 )

 • 23 مرداد 1398
 • 222
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2752/350/98 ) ( شماره مجوز 3082 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خوزستان موضوع مناقصه :...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2749 /400 /98 )

 • 22 مرداد 1398
 • 192
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (  2749  /400  /98  ) (  شماره مجوز  3038  .  1398   ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه  &nb...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2748 / 400 / 98 )

 • 22 مرداد 1398
 • 172
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2748 / 400 / 98 ) (  شماره مجوز  3024  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه   شمال موضوع مناقصه : پيما...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 52 / 1250 / 98 )

 • 22 مرداد 1398
 • 169
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي   (  52 / 1250 / 98 ) (  شماره مجوز  2995  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع مناقص...

تجديد آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران (2689/130/98)

 • 22 مرداد 1398
 • 139
 • 0
تجديد آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده (2689/130/98) (  شماره مجوز  3023  .  1398   ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 29/1350/98)

 • 20 مرداد 1398
 • 171
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 29/1350/98) ( شماره مجوز 2990.1398 )   نو بت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه خوزست...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (29/1650/ 98)

 • 16 مرداد 1398
 • 189
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (29/1650/ 98) (  شماره مجوز  2904  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع مناقصه : رنگ آميزي سطح بيرونی...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (29/1600/98)

 • 12 مرداد 1398
 • 212
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (29/1600/98) (  شماره مجوز  2766  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه فارس موضوع مناقصه: پروژه ساخت و نصب یک‏د...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (33/1600/98 )

 • 12 مرداد 1398
 • 204
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (33/1600/98 ) ( شماره مجوز 2780 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه فارس موضوع مناقصه: پروژ...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي ( 02/1550/98 )

 • 08 مرداد 1398
 • 319
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي ( 02/1550/98 ) ( شماره مجوز 2756 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخ...
صفحه 1 از 150ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها