دوشنبه 30 دی 1398

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000027 )

 • 29 دی 1398
 • 38
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000027 ) (  شماره مجوز  6562  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه :  تعمیرات مامور سرای نه واحد...

آگهي مزايده عمومي (1098001105000001 )

 • 18 دی 1398
 • 111
 • 0
آگهي مزايده عمومي (1098001105000001   ) (  شماره مجوز  6323  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند 1-&...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000022 )

 • 18 دی 1398
 • 136
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000022   ) (  شماره مجوز  6338  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه :  احداث سايبان نقل...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000025 )

 • 17 دی 1398
 • 124
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000025 ) (  شماره مجوز  6267  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب مركز منطقه و م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000023 )

 • 17 دی 1398
 • 123
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000023 ) (  شماره مجوز  6266  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پروژه تغيير كاربري انبار...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000021 )

 • 17 دی 1398
 • 157
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000021 ) ( شماره مجوز 6251 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان خدمات فن...

آگهي مناقصه عمومي(شماره فراخوان 2098001105000020 )

 • 14 دی 1398
 • 228
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (شماره فراخوان 2098001105000020 ) (  شماره مجوز  6214  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موض...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000026 )

 • 14 دی 1398
 • 143
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000026 ) (  شماره مجوز  6203  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب مراكز و تأسيسات سبزو...

آگهي مزايده عمومي (2098001105000002 )

 • 10 دی 1398
 • 127
 • 0
آگهي مزايده عمومي (2098001105000002 ) (  شماره مجوز  6159  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برس...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000018 )

 • 10 دی 1398
 • 148
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000018 ) (  شماره مجوز  6158  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : راهبري ماشين آلات سبك و سنگين من...
صفحه 1 از 156ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها