دوشنبه 22 مهر 1398

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2772/650/ 98)

 • 07 مهر 1398
 • 227
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (  2772/650/ 98) (  شماره مجوز  4070  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –منطقه لرستان موضوع مناقصه : پيمان اياب و ذ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2756/350/98 )

 • 03 مهر 1398
 • 409
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  (     2756/350/98   ) (  شماره مجوز  4000  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات ن...

آگهي مزايده عمومي ( 2769/350/98 )

 • 01 مهر 1398
 • 204
 • 0
               آگهي مزايده عمومي ( 2769/350/98   )    (  شماره مجوز  3890  .  1398  )  نوبت اول / نوب...

آگهي مزايده عمومي ( 2770/350/98 )

 • 31 شهریور 1398
 • 198
 • 0
آگهي مزايده عمومي  ( 2770/350/98   )      (  شماره مجوز  3881  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه خوزستان در نظر دا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2767/ 200 / 98 )

 • 27 شهریور 1398
 • 229
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2767/ 200 / 98 ) (  شماره مجوز  3841  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار:  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه اصفهان موضوع مناقصه: پيمان خودروهاي سوا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 52 / 1250 / 98 )

 • 27 شهریور 1398
 • 240
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  (  52 / 1250 / 98 ) (  شماره مجوز  3842  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع مناقصه : احدا...

آگهي مزايده عمومي ( 2768 / 250/ 98 )

 • 27 شهریور 1398
 • 162
 • 0
آگهي مزايده عمومي ( 2768 / 250/ 98  ) (  شماره مجوز  3843  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه تهران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برسان...

آگهي مزايده عمومي ( 2578 /100 / 98 )

 • 23 شهریور 1398
 • 271
 • 0
                                             آگهي مزايده عمومي  ( 2578 /100 / 98  ) (  شماره مجوز&n...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (35 /1450/ 98)

 • 23 شهریور 1398
 • 313
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (35 /1450/ 98) ( شماره مجوز 3637 . 1398 ) نوبت اول/ نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالشرق موضوع من...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2764 / 450 / 98 )

 • 23 شهریور 1398
 • 345
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي   ( 2764 / 450  / 98  )  (  شماره مجوز  3688  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ...
صفحه 1 از 153ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها