چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000033 )

  • 03 اسفند 1398
  • 08:25
  • 0 دیدگاه
  • 286 بازدید
  • Article Rating
ارسال به تلگرام

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000033 )

  (  شماره مجوز  7342  .  1398  )

 

نوبت اول / نوبت دوم

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

موضوع مناقصه : تهيه ،  طبخ و توزيع غذاي كاركنان مراكز انتقال نفت چشمه شور و مغانك

مبلغ برآورد مناقصه : 998ر882ر642ر17 ريال

1-      محل و مكان اجراي كار: مركز انتقال نفت چشمه شور و مركز مغانك

2-      مدت اجراي كار:  يك سال شمسي

3-      نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله  ومخابرات نفت ايران – منطقه تهران

4-      قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 000ر000ر883 ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقد  ميبايست به شماره شبا 570100004101046871202175 بانك مركز جمهوري اسلامي ايران واريز گردد ضمنا"  تصويرضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد .

-         درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد.

-         ارائه تائيديه از حراست شركت ( جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با واحد حراست به شماره 02161630070و  61630078-021) الزاميست

-         دارا بودن گواهينامه صلاحيت معتبر ازوزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي دررشته هاي خدمات عمومي ( كد 4 ) و امور آشپزخانه و رستوران ( كد3 ) الزامي ميباشد.

-         گواهي تاييد صلاحيت ايمني( از اداره كار) الزاميست .

زمان و نحوه  خريد اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 17/12/98 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند.

زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 16:00روز چهارشنبه مورخ 28/12/98 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد)  و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار) لاك و مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام نمايند.

زمان و مکان جلسه توجیهی : جلسۀ توجیهی جهت بازدید از محل انجام کار در تاریخ 19/12/1398 ساعت 10 صبح  به آدرس : تهران ، جاده قدیم قم ، سه راه خیرآباد ، بلوار تأسیسات نفت ری ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران ، طبقه سوم ، دفتر امور اداری برگزار خواهد شد .

زمان و محل گشايش پاكات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 30/1/99 در محل كميسيون مناقصات به آدرس:  تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيـــده به خيابان سپند- پلاك 188-  طبقه  هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مناقصه  در محل كميسيون مناقصات در روز بازگشايي پاكات الزامي مي باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن4755810-0912  آقای ناصر حسین تماس حاصل فرمائيد

www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir

                        روابط عمومي
امتیاز به خبر :