چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره مناقصه 2098001105000049 )

  • 10 اسفند 1398
  • 07:38
  • 0 دیدگاه
  • 339 بازدید
  • Article Rating
ارسال به تلگرام

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره مناقصه 2098001105000049 )

 

( شماره مجوز 7567 . 1398 )

 

نوبت اول / نوبت دوم

 

 

 

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

 

موضوع مناقصه : اياب و ذهاب كاركنان نوبتكار 12 ساعته منطقه تهران

 

مبلغ برآورد مناقصه : 826ر500ر080ر8 ريال

 

1- محل و مكان اجراي كار: مطابق شرح و كروكي مسيرهاي منضم به قرارداد

 

2- مدت اجراي كار: يك سال شمسي

 

3- نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران – منطقه تهران

 

4- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

 

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 000ر000ر405 ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقد ميبايست به شماره شبا 570100004101046871202175 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد ضمنا" تصويرضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد .

 

- درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد.

 

- ارائه تائيديه از حراست شركت ( جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با واحد حراست به شماره 02161630070و61630078-021) الزاميست

 

- دارا بودن گواهينامه صلاحيت از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در رشته هاي خدمات عمومي ( كد 4 ) و حمل و نقل ( كد 1 ) الزامي ميباشد.

 

- گواهي تاييد صلاحيت ايمني( از اداره كار ) الزاميست .

 

زمان و نحوه خريد اسناد مناقصهاز سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 24/12/98 و با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به نشاني www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

 

لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند و جهت عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند.

 

زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 16:00 روز يكشنبه مورخ 17/1/99 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد) و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار) لاك و مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام نمايند.

 

زمان و مکان جلسه توجیهی : جلسۀ توجیهی جهت بازدید از محل انجام کار در تاریخ 25/12/1398 ساعت 10 صبح به آدرس : تهران ، جاده قدیم قم ، سه راه خیرآباد ، انتهای بلوار تأسیسات نفت ری ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران ، طبقه سوم ، دفتر امور اداری برگزار خواهد شد .

 

زمان و محل گشايش پاكات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 23/1/99 در محل كميسيون مناقصات به آدرس: تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پلاك 188- طبقه هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيــك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مناقصه در محل كميسيون مناقصات در روز بازگشايي پاكات الزامي مي باشد.

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 4755810-0912 آقای ناصر حسین تماس حاصل فرمائيد .

 

www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.ir

 

     روابط عمومي                  

 


امتیاز به خبر :