چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مناقصه عمومي ( 348/88 ) (شماره مجوز 117098)

 • 23 تیر 1388
 • 936
 • 0
شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران )مديريت تداركات و خدمات كالا) در نظر دارد 32 قلم اتصالات فولادي را طبق شرح و مشخصات فني مندرج در اوراق و اسناد مناقصه به شماره ZPS-8840002-TR/AO1 از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي خريداري نماي...

آگهي مناقصه عمومي ( 347/97/88 ) (شماره مجوز117028)

 • 23 تیر 1388
 • 960
 • 0
شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران (منطقه اصفهان) در نظر دارد پيمان راهبري وسائط نقليه سبك و سنگين و سرويس كاران مركز منطقه اصفهان را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي تملك اراضي ( 346/88 ) (شماره مجوز 117035)

 • 23 تیر 1388
 • 1094
 • 0
آگهي تملك اراضي ( 346/88 )   شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران (مديريت امور حقوقي و قراردادها) در اجراي طرح هاي عمومي ، عمراني دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب جهت احداث ايستگاه حفاظت كاتديك پروژه تعويض خط لوله 8 اينچ ري / ...

آگهی مناقصه (شماره 256/92/88)

 • 21 تیر 1388
 • 1372
 • 0
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه مرکزی در نظر دارد پیمان نظافت و باغبانی و نگهداری مهمانسرای مرکز انتقال نفت رازان را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی مناقصه (شماره 255/92/88)

 • 21 تیر 1388
 • 1260
 • 0
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه مرکزی در نظر دارد پیمان نظافت و باغبانی و نگهداری مهمانسرای مرکز انتقال نفت ازنا  را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی مناقصه (شماره 254/92/88)

 • 21 تیر 1388
 • 1197
 • 0
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه مرکزی در نظر دارد پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه مرکزی را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

آگهي مناقصه عمومي ( 254/91/88 )

 • 20 تیر 1388
 • 1344
 • 0
شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران )منطقه لرستان) در نظر دارد پيمان لوله كشي گاز منازل و اماكن سازماني مركز انتقال نفت تنگ فني در قالب يك قرارداد از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي ( 345/96/88 )(شماره مجوز 108471)

 • 16 تیر 1388
 • 1521
 • 0
شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران ـ‌منطقه شمالغرب (زنجان) در نظر دارد پيمان باغباني و نظافت ، خدمات دفتري و افزارمند مركز منطقه و مراكز انتقال نفت و تأسيسات اشتهارد ، ابهر ، زنجان ، قره چمن ، اردبيل ، سراب ، تبريز ، مراغه ، م...

آگهي مناقصه عمومي ( 344/96/88 ) (شماره مجوز 108476)

 • 16 تیر 1388
 • 1229
 • 0
شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران ـمنطقه شمالغرب (زنجان) در نظر دارد پيمان راهبري وسائط نقليه سبك و سنگين مركز منطقه و مراكز انتقال نفت و تاسيسات تابعه را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي ( 502/97/87 )

 • 13 تیر 1388
 • 1167
 • 0
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران_ منطقه اصفهان در نظر دارد تنظيفات و باغباني مركز انتقال نفت شماره 3 باغملك را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .
صفحه 159 از 161ابتدا   قبلی   152  153  154  155  156  157  158  [159]  160  161  بعدی   انتها