چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مزايده عمومي (1098001105000004 )

 • 14 اردیبهشت 1399
 • 173
 • 0
  آگهي مزايده عمومي (1098001105000004 ) ( شماره مجوز 585 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عم...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000009 )

 • 14 اردیبهشت 1399
 • 258
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000009 ) (  شماره مجوز  573  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه:  سند بلاست و رنگ آميزي لوله ها ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000011 )

 • 10 اردیبهشت 1399
 • 374
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000011 )   (  شماره مجوز  572  .  1399  )   نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران   موضوع مناقص...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران ( 2779/130/98)

 • 10 اردیبهشت 1399
 • 253
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي یک مرحله‌اي با اخذ سپرده ( 2779/130/98) (  شماره مجوز  564  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &ndas...

آگهي تجدید ارزيابي كيفي مناقصه گران (2781 /130/98 )

 • 06 اردیبهشت 1399
 • 301
 • 0
آگهي تجدید ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با اخذ سپرده (2781 /130/98 ) (  شماره مجوز  418  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايرا...

آگهي مزايده عمومي (1098001105000003 )

 • 02 اردیبهشت 1399
 • 229
 • 0
آگهي مزايده عمومي (1098001105000003 ) ( شماره مجوز 350 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت كالا در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند 1- محل و مكان اجراي كار: :...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000061 )

 • 01 اردیبهشت 1399
 • 384
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000061  )     (  شماره مجوز  322  .  1399  )   نوبت اول / نوبت دوم       مناقصه گزار : شركت خطوط ...

آگهي تجدید ارزيابي كيفي مناقصه‌گران ( 2780/130/99 )

 • 27 فروردین 1399
 • 328
 • 0
آگهي تجدید ارزيابي كيفي مناقصه‌گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي ( 2780/130/99 ) (  شماره مجوز  220  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم الف- مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000054 )

 • 26 فروردین 1399
 • 330
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000054 )   ( شماره مجوز 169 . 1399 )       نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران   موضوع مناقصه :پيمان تعمير...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000055 )

 • 26 فروردین 1399
 • 240
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000055 )   ( شماره مجوز 179 . 1399 )   نوبت اول / نوبت دوم       مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران   موضوع مناقصه :كابل گذاري ...
صفحه 2 از 161ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها