چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي ( 2781 /130/98 )

 • 10 اسفند 1398
 • 349
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با اخذ سپرده ( 2781 /130/98 ) (  شماره مجوز  7516  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &n...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره مناقصه 2098001105000049 )

 • 10 اسفند 1398
 • 339
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره مناقصه 2098001105000049 )   ( شماره مجوز 7567 . 1398 )   نوبت اول / نوبت دوم       مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران   موضوع مناقص...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000044 )

 • 10 اسفند 1398
 • 228
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000044 ) (  شماره مجوز  7562  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اجراي سيستم اطفاء حريق و تزريق ف...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران ( 2758/130/98 )

 • 10 اسفند 1398
 • 227
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده (  2758/130/98 ) (  شماره مجوز  7517  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايرا...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران ( 2780/130/ 98 )

 • 05 اسفند 1398
 • 269
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي ( 2780/130/ 98 ) (  شماره مجوز  7440  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف- مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديري...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000033 )

 • 03 اسفند 1398
 • 285
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000033 )   (  شماره مجوز  7342  .  1398  )   نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : تهيه ،  طبخ ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2908001105000039 )

 • 27 بهمن 1398
 • 249
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2908001105000039 ) (  شماره مجوز  7295  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اكسپوز كردن لوله ها و درين تانك من...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000036 )

 • 27 بهمن 1398
 • 184
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000036 ) (  شماره مجوز  7179  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : تعمير اساسي ساختمان استراحتگاه حرا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000038 )

 • 26 بهمن 1398
 • 230
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000038 )  (  شماره مجوز  7178  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اجراي عمليات تعويض و جايگز...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000032 )

 • 26 بهمن 1398
 • 196
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000032 ) (  شماره مجوز  7177  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع منــاقصه : تهيه ، طبــخ ، و توزيع غذاي كا...
صفحه 4 از 161ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها