چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000037 )

 • 21 بهمن 1398
 • 172
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000037  ) (  شماره مجوز  7162  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اجراي آسفالت اطراف مخازن م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (209800105000034)

 • 20 بهمن 1398
 • 177
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (209800105000034) (  شماره مجوز  7126  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع مناقصه : تأمين روشنايي ض...

آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2778/130/98 )

 • 20 بهمن 1398
 • 197
 • 0
آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2778/130/98 ) ( شماره مجوز 7047 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كال...

تجديد آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران 2745/130/98

 • 16 بهمن 1398
 • 256
 • 0
تجديد آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده 2745/130/98 (  شماره مجوز  7048  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &n...

آگهي مزايده عمومي (2098001105000003 )

 • 15 بهمن 1398
 • 182
 • 0
آگهي مزايده عمومي (2098001105000003 ) ( شماره مجوز 7011 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 1/1997 واقع د...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000006 )

 • 13 بهمن 1398
 • 231
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000006 ) (  شماره مجوز  6903  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب درون شهري ستاد مبل...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000031)

 • 07 بهمن 1398
 • 259
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000031) (  شماره مجوز  6813  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : احداث ديوار حائل جهت اكسپوز مخزن د...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000029 )

 • 02 بهمن 1398
 • 298
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000029 ) (  شماره مجوز  6626  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اكسپوز خط "20 حدفاصل فنس...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2775/130/98)

 • 02 بهمن 1398
 • 245
 • 0
آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2775/130/98) (  شماره مجوز  6666  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كالا ، به آ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000030 )

 • 30 دی 1398
 • 227
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000030 ) (  شماره مجوز  6596  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : ترميم ابنيه كيلومتر 172+16...
صفحه 5 از 161ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها