چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000028)

 • 30 دی 1398
 • 264
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000028) ( شماره مجوز 6601 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقص...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران ( 2736/130/98)

 • 30 دی 1398
 • 215
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده( 2736/130/98) (  شماره مجوز  6624  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &ndash...

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (2753/130/98 )

 • 30 دی 1398
 • 215
 • 0
آگهي تجديد  مناقصه عمومي  يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2753/130/98 ) (  شماره مجوز  6587  .  1398 ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كالا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000027 )

 • 29 دی 1398
 • 207
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000027 ) (  شماره مجوز  6562  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه :  تعمیرات مامور سرای نه واحد...

آگهي مزايده عمومي (1098001105000001 )

 • 18 دی 1398
 • 242
 • 0
آگهي مزايده عمومي (1098001105000001   ) (  شماره مجوز  6323  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند 1-&...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000022 )

 • 18 دی 1398
 • 262
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000022   ) (  شماره مجوز  6338  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه :  احداث سايبان نقل...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000025 )

 • 17 دی 1398
 • 250
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000025 ) (  شماره مجوز  6267  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب مركز منطقه و م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000023 )

 • 17 دی 1398
 • 221
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000023 ) (  شماره مجوز  6266  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پروژه تغيير كاربري انبار...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000021 )

 • 17 دی 1398
 • 272
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000021 ) ( شماره مجوز 6251 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان خدمات فن...

آگهي مناقصه عمومي(شماره فراخوان 2098001105000020 )

 • 14 دی 1398
 • 342
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (شماره فراخوان 2098001105000020 ) (  شماره مجوز  6214  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موض...
صفحه 6 از 161ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها