چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000026 )

 • 14 دی 1398
 • 236
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000026 ) (  شماره مجوز  6203  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب مراكز و تأسيسات سبزو...

آگهي مزايده عمومي (2098001105000002 )

 • 10 دی 1398
 • 204
 • 0
آگهي مزايده عمومي (2098001105000002 ) (  شماره مجوز  6159  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برس...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000018 )

 • 10 دی 1398
 • 227
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000018 ) (  شماره مجوز  6158  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : راهبري ماشين آلات سبك و سنگين من...

آگهي فراخوان عمومي انتخاب مشاور

 • 03 دی 1398
 • 350
 • 0
آگهي فراخوان عمومي انتخاب مشاور  (شماره فراخوان : 2098001105000017  ) (  شماره مجوز  5984  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد فراخوان عمومي به شما...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000013 )

 • 02 دی 1398
 • 420
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000013  ) (  شماره مجوز  5887  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت مخابرات موضوع مناقصه ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000012 )

 • 01 دی 1398
 • 438
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000012   ) (  شماره مجوز  5834  .  1398  ) نوبت اول – نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناق...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000016 )

 • 01 دی 1398
 • 345
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000016  ) (  شماره مجوز  5832  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : احداث حوضچه و كانال بتني جهت...

آگهي تجديد ارزيابي كيفي مناقصه گران ( 2671/130/98 )

 • 01 دی 1398
 • 339
 • 0
آگهي تجديد ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با اخذ سپرده ( 2671/130/98 ) (  شماره مجوز  5852  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت اير...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2098001105000015 )

 • 26 آذر 1398
 • 435
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  (2098001105000015 ) (  شماره مجوز  5798  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال شر...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران 2743/130/98

 • 24 آذر 1398
 • 372
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده به شماره: 2743/130/98 (  شماره مجوز  5736  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايرا...
صفحه 7 از 161ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها