چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران( 2745/130/98 )

 • 24 آذر 1398
 • 322
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده ( 2745/130/98 ) (  شماره مجوز  5742  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &nda...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000014 )

 • 24 آذر 1398
 • 308
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000014 ) (  شماره مجوز  5743  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت منابع انساني موضوع مناقصه : &nbs...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2753/130/98 )

 • 23 آذر 1398
 • 369
 • 0
آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2753/130/98 ) (  شماره مجوز  5734  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم        نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (شماره مناقصه 2098001105000011)

 • 20 آذر 1398
 • 482
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (شماره مناقصه 2098001105000011) (  شماره مجوز  5698  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار :  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - مديريت مه...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000003)

 • 20 آذر 1398
 • 257
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000003) (  شماره مجوز  5693  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناقصه : ايمن سازي مسير خ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000008 )

 • 20 آذر 1398
 • 247
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000008 ) (  شماره مجوز  5678  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناقصه : ايمن سازي مسير...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000004 )

 • 19 آذر 1398
 • 226
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000004 ) (  شماره مجوز  5663  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه : مقاوم سازي مسير...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000007 )

 • 19 آذر 1398
 • 241
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000007 ) (  شماره مجوز  5649  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناقصه : ديوار كشي پيرا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000009 )

 • 19 آذر 1398
 • 245
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  ( 2098001105000009 ) (  شماره مجوز  5670  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالغرب موضوع مناقصه :  ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000005)

 • 18 آذر 1398
 • 208
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000005) (  شماره مجوز  5608  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالشرق موضوع مناقصه : اجراي سيستم اط...
صفحه 8 از 161ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها