چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مزايده عمومي (2098001105000001 )

 • 17 آذر 1398
 • 200
 • 0
آگهي مزايده عمومي (2098001105000001 ) (  شماره مجوز  5516  .  1398  ) نوبت اول/دوم   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد تعداد 2 دستگاه آپارتمان واقع در تهران – پاسداران بوستان ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره (35/1450/98)

 • 11 آبان 1398
 • 730
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره (35/1450/98)  ( شماره مجوز  4802  .  1398  ) نوبت اول/ نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالشرق موضوع مناقصه: پيمان...

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2778/130/98 )

 • 11 آبان 1398
 • 523
 • 0
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2778/130/98 ) ( شماره مجوز 4770 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كالا ، به...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2777 / 500 / 98 )

 • 24 مهر 1398
 • 748
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2777 / 500 / 98 ) (  شماره مجوز  4552  .  1398  ) نوبت اول – نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالغرب موضوع مناقصه ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2776/250 /98 )

 • 24 مهر 1398
 • 567
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  (   2776/250 /98  ) (  شماره مجوز  4526  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع منا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2772/650/ 98)

 • 07 مهر 1398
 • 494
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (  2772/650/ 98) (  شماره مجوز  4070  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –منطقه لرستان موضوع مناقصه : پيمان اياب و ذ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2756/350/98 )

 • 03 مهر 1398
 • 749
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  (     2756/350/98   ) (  شماره مجوز  4000  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات ن...

آگهي مزايده عمومي ( 2769/350/98 )

 • 01 مهر 1398
 • 449
 • 0
               آگهي مزايده عمومي ( 2769/350/98   )    (  شماره مجوز  3890  .  1398  )  نوبت اول / نوب...

آگهي مزايده عمومي ( 2770/350/98 )

 • 31 شهریور 1398
 • 415
 • 0
آگهي مزايده عمومي  ( 2770/350/98   )      (  شماره مجوز  3881  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه خوزستان در نظر دا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2767/ 200 / 98 )

 • 27 شهریور 1398
 • 425
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2767/ 200 / 98 ) (  شماره مجوز  3841  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار:  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه اصفهان موضوع مناقصه: پيمان خودروهاي سوا...
صفحه 9 از 161ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها